خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 4 محرم الحرام - فتوای شُرَیْح قاضی به قتل امام حسین (ع) (61 ق)

4 محرم الحرام

فتوای شُرَیْح قاضی به قتل امام حسین (ع) (61 ق)

شُرَیْح، از خواص و بزرگان کوفه و قاضی مردم این شهر بود.
وی در پی تطمیع و ارعاب ابن زیاد و برای مشروعیت بخشیدن به جنگ با امام حسین(ع)، فتوایی علیه حضرت صادر نمود.
این فتوا با تبلیغات فراوان در مسجد کوفه قرائت شد و عمال ابن زیاد بر اساس آن، مردم را به جنگ با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تهییج نمودند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,488,819