خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 1 آذر - آغاز‌سلطنت نخستین ایلخان‌‌شیعه(703 ق)

1 آذر

آغاز‌سلطنت نخستین ایلخان‌‌شیعه(703 ق)

در سالهای پایانی قرن هفتم، ایلخانان مغول با فرهنگ اسلامی خو گرفتند.
ابتدا، غازان خان با هدایت سعدالدین قتلغ خالدی قزوینی اسلام آورد.
اما سلطنت غازان‌خان دیری نپائید.
با مرگ وی، پس از مدتی کار حکومت ایلخانان به الجایتو رسید.
وی که پس از اسلام‌آوردن به «محمد خدابنده» تغییر نام داده بود با برگزیدن خواجه رشیدالدین فضل‌اللَّه به وزارت، راه را برای نشر معارف اسلامی و اصلاح حکومت ایلخانی گشود.
الجایتو در ابتدا به مذهب اهل سنت بود اما در پی تمهیدات خواجه رشیدالدین با علامه‌ حلی آشنا شد و به تشویق وی به تشیع گروید.
(تصویر گنبد سلطانیه در شهر سلطانیه؛ این اثر، بزرگترین گنبد آجری جهان است و ساخت آن آغازگر سبک‌جدیدی از معماری اسلامی است.
این سبک بعدها در ساخت مسجد گوهرشاد مشهد تداوم یافت.
)
وی پس از پذیرش تشیع، این مذهب را آئین رسمی حکومت خویش نامید و فرمان داد بر روی سکه‌ها نام دوازده امام را ضرب کنند و بر روی منابر به نام ائمه هدی(س) خطبه بخوانند.
او که همزمان بر حرمت نهادن به دانشمندان و رواج فعالیت علمی اهتمام داشت، دستور داد رصدخانه‌ مراغه را که به فرمان هلاکوخان بنا شده بود و طی چند دهه تخریب شده بود، احیا کنند و کار بنای شهر سلطانیه - در نزدیکی زنجان - را به اتمام برسانند.
وی در ابتدا علاقه داشت بنای باشکوهی را که در سلطانیه ساخته بود به مقبره امیر مؤمنان(ع) تبدیل کند و چون مطلع شد انتقال قبر از نظر فقهای شیعه جایز نیست، از این کار صرف‌نظر کرد.
وی در 28 رمضان سال 716 ق درگذشت.
پیکر او را در زیر همان گبندی که برای امیر مؤمنان(ع) ساخته بود، دفن کردند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,961,526