خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 24 تیر - رحلت حکیم متألّه سید موسی زرآبادی (1313 ش)

24 تیر

رحلت حکیم متألّه سید موسی زرآبادی (1313 ش)

3- رحلت حکیم متألّه سید موسی زرآبادی (1313 ش)
آیت‌اللَّه سیدموسی زرآبادی در سال 1256 ش (1294 ق) در زرآباد قزوین به دنیا آمد.
وی در زادگاه خویش و سپس تهران از محضر حضرات آیات میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا حسن کرمانشاهی، شیخ فضل‌اللَّه نوری و.
.
.
استفاده کرده و در علوم عقلی و نقلی به استادی رسید.
سید موسی در علوم غریبه نیز استادی مسلم و در تقوی، پارسائی، عرفان و اخلاق کم‌نظیر بود.
از محضر او دانشمندان فرهیخته‌ای همچون، شیخ مجتبی قزوینی، شیخ هاشم قزوینی خراسانی، شیخ علی‌اکبر اللّهیان تنکابنی، شیخ علی‌اصغر شکرنابی، سید ابوالحسن حافظیان مشهدی و .
.
.
بهره بردند.
حاشیه برمنظومه سبزواری، حاشیه بر شرح اشارات از جمله تالیفات ایشان است.
زرآبادی در 24 تیر 1313 ش برابر با دوم ربیع‌االثانی 1353 ق در 59 سالگی به سرای باقی شتافت و در صحن امامزاده حسین قزوین به خاک سپرده شد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,170,174