خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 14 آبان - اشغال جنوب ایران از سوی آلمان در جنگ جهانی اول (1293 ش)

14 آبان

اشغال جنوب ایران از سوی آلمان در جنگ جهانی اول (1293 ش)

با آغاز جنگ جهانی اول و تاثیرگذاری بر همه کشورهای جهان، به ویژه ایران، به لحاظ قرار گرفتن در کنار دولت‌های روس و امپراتوری عثمانی که از طرف‌های درگیر جنگ بود، اوضاع داخلی به هم ریخت.
در این میان، ایران که بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود از شمال مورد تهاجم روس‌ها واقع گردید و عثمانی نیز از شمال غربی به خاک ایران تجاوز کرد و این دو بر سر تصرف آذربایجان در خاک ایران به جنگ پرداختند.
همچنین دولت انگلستان با چند فروند کشتی، جنوب ایران را مورد تجاوز قرار داد.
سفارت آلمان هم برای حفظ منافع اتباع خود در ایران، قوه مقاومتی تشکیل داد و عده‌ای از مردم را به طرفداری از خود بسیج نمود.
چندی بعد هم قوای آلمان نیز وارد ایران شدند و به جان مردم افتادند.
حضور قوای اشغالگر در ایران، جز قحطی و قتل و غارت مردم، ارمغانی نداشت.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,370,624