خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 9 آبان - تصویب انقراض حکومت قاجاریه و آغاز استبداد رضاخانی (1304 ش)

9 آبان

تصویب انقراض حکومت قاجاریه و آغاز استبداد رضاخانی (1304 ش)

4- تصویب انقراض حکومت قاجاریه و آغاز استبداد رضاخانی (1304 ش)
تغییر حکومت قاجار و جایگزینی پهلوی، از سال‌ها قبل مد نظر رضاخان میرپنج بود تا اینکه مسافرت طولانی احمدشاه به اروپا، بهترین فرصت را برای او مهیا نمود.
در این هنگام با حمایت هواداران رضاخان در مجلس، احمدشاه از فرماندهی کل قوا عزل گردید و این مقام به رضاخان سردار سپه واگذار شد.
پس از مدتی با فشار نظامیان بر مجلس شورای ملی، در جلسه نهم آبان 1304، ماده واحده‌ای مبنی بر خلع قدرت و انقراض سلسله قاجار به تصویب رسید.
در پی این جلسه، خاندان کهنسال قاجاریه پس از یکصد و پنجاه سال سلطنت، با یک قیام و قعود ساده، به سرعت منقرض گردید و حکومت ننگینِ 53 ساله پهلوی آغاز شد.

تصمیم مجلس در نهم آبان، بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات جهان داشت و تمام خبرگزاری‌ها، تغییرات ایران را با آب و تاب تمام در صفحات اول روزنامه‌های خود انتشار ‌دادند.
در همان هنگام که دولت فروغی در تهران سرگرم برگزاری جشن تاجگذاری بود، احمد شاه قاجار در پاریس طی یک مصاحبه مطبوعاتی و صدور اعلامیه، عزل خود را از سلطنت، غیرقانونی خواند و آن را به زور اسلحه و قشون دانست.
رضاخان سرانجام در 22 آذرماه 1304به سلطنت دائمی دست یافت و در چهارم اردیبهشت سال بعد تاجگذاری کرد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,363,274