خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 16 مهر - تبعید شبانه آیت ‌الله مدرس(1307 ش)

16 مهر

تبعید شبانه آیت ‌الله مدرس(1307 ش)

در پی مجاهدت‌های آیت‌الله مدرس علیه استبداد رضاخانی، به دستور شخص رضاخان، رییس شهربانی تهران با ماموران خویش به منزل مدرس هجوم بردند و پس از ضرب و شتم، ایشان را بدون عمامه، عبا و کفش، با خود بردند و به مأموران شهربانی مشهد تحویل دادند.
وی سپس، به خواف تبعید شد و 9 سال بعد، در 10 آذر 1316، به شهادت رسید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,847,379