خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 14 مهر - افتتاح آخرین دوره مجالس سنا و شورای ملی (1357ش)

14 مهر

افتتاح آخرین دوره مجالس سنا و شورای ملی (1357ش)

از زمان وقوع انقلاب مشروطه در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای ملی 24 دوره از عمر خود را سپری کرد.
در مراسم افتتاحیه هر دوره شاه، به نطق افتتاحیه می‌پرداخت.
مجلس دوره 24 نیز مانند ادوار پیشین آن، با دخالت مستقیم دربار تشکیل شد و این همزمان با اوج‌گیری انقلاب اسلامی بود.
در افتتاحیه آخرین دوره مجلسین، شاه در نطق خود توسعه آزادی‌ دموکراتیک و فضای باز سیاسی را وعده داد و به وقوع اشتباهات و سوء استفاده‌هایی که باعث ایجاد نارضایتی‌ها شده بود، اعتراف نمود.
با این حال 4 ماه بعد طومار حکومت پهلوی، در هم پیچید و مجالس صوری نیز به تاریخ پیوستند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,419,571