خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 10 مهر - قتل کلنل پسیان(1300 ش)

10 مهر

قتل کلنل پسیان(1300 ش)

کلنل محمدتقی خان پسیان، در سال 1271 ش به دنیا آمد.
وی پس از آن که وارد نظام شد، به دلیل ابراز رشادت، به سرعت ارتقاء یافت و در سال 1299 ش ریاست ژاندارمری خراسان را بر عهده گرفت.
او به خاطر داشتن افکار آزادی خواهانه در میان مردم از نفوذ و اعتبار فراوانی برخوردار بود.
پس از کودتای رضاخان درسال 1299ش، کلنل‌پسیان علاوه بر فرماندهی ژاندارمری، حکومت خراسان را که تا آن زمان تحت کنترل قوام السلطنه بود به دست‌گرفت.
(تصویر؛ کلنل‌پسیان)
اما پس از قدرت یافتن قوام السلطنه، پسیان با وی اختلاف پیدا کرد.
از این رو، کلنل پسیان با توجه به نفوذ بیگانگان در ایران و نابسامانی اوضاع کشور، برای خارج شدن ایران از زیر نفوذ انگلیس و نیز بهبود وضع مردم، مبارزه با حکومت مرکزی را آغاز کرد و بدین ترتیب، قیام افسران در استان خراسان به وقوع پیوست.
اما در یکی از درگیری‌ها، این مبارز خستگی‌ناپذیر در 31 سالگی کشته شد.
با کشته شدن او، قیام خراسان علیه دولت وابسته نیز فروکش کرد.
سرگذشت این سردار آزادی خواه و صدها تن دیگر مانند وی، بیانگر با سابقه بودن دخالت‌های آشکار و نهان استعمار پیرانگلیس در ایران است.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,373,405