خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 22 شهریور - مرگ مهدی قلی هدایت (مُخبرالسَّلطنه) (1334 ش)

مرگ مهدی قلی هدایت (مُخبرالسَّلطنه) (1334 ش)

مهدی قلی هدایت معروف به مُخبر السَّلطنه، ادیب و سیاستمدار دوره مشروطه و پهلوی، در سال 1243 ش در تهران به دنیا آمد.
وی پس از اتمام دوروس خود در دارالفنون، به ریاست گمرک و پست آذربایجان رسید و پس از مدتی به عنوان مترجم آلمانی در دربار مظفرالدین شاه مشغول به کار گردید.
وی پس از صدور فرمان مشروطه به وزارت علوم رسید و پس از حضور در چند کابینه و سپس به توپ بسته شدن مجلس، به اروپا گریخت.
با عزل محمد علی شاه، به ایران بازگشت و به حکومت آذربایجان رسید ولی بر اثر مخالفت با ستارخان و باقرخان، بار دیگر به اروپا فراری شد.

مهدیقلی در پی بازگشت مجدد به ایران، مناصب متعددی را بر عهده گرفت که ولایت آذربایجان یکی از آن‌ها بود و شهادت شیخ محمد خیابانی و چند قیام محلّی دیگر در آن زمان اتفاق افتاد.
وی پس از کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی، بارها به وزارت‌های مختلف دست یافت و سپس به ریاست دیوان عالی کشور رسید.

در خرداد 1306 با کناره‌گیری مستوفی الممالک از ریاست دولت، مخبرالسلطنه هدایت صدراعظم شد و طی بیش از شش سال نخست وزیری وی، پایه‌های استبداد رضاخانی استوار شد.
سرانجام وی در شهریور 1312 از کار بر کنار شد و پرونده سیاسی وی که طی 50 سال بازی‌گری در صحنه قدرت، و در دوران پنج پادشاه، صاحب مشاغل مهمی بود بسته شد.
وی در 22 شهریور 1334ش در 91 سالگی درگذشت.
مهدیقلی‌خان، علاوه بر کسب صدارت عظمی، به 14 بار وزارت، چهار بار استانداری، یک بار ریاست دیوان عالی کشور و نیز نمایندگی مردم تهران در مجلس نیز دست یافت.

از وی آثاری نیز در دست است که به ویژه سفرنامه مکه، که در دوران جوانی نوشته شده است، اطلاعات مفیدی از وضعیت روسیه، چین، ژاپن و عربستان به دست می‌دهد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,832,175