خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 11 مرداد - لشکرکشی صدام به کویت و اشغال کامل آن (1369 ش)

11 مرداد

لشکرکشی صدام به کویت و اشغال کامل آن (1369 ش)

2-
در یازدهم مرداد 1369 ش(دوم اگوست 1990 م)، رژیم بعثی عراق در یک یورش وسیع و ظرف چند ساعت، کشور کویت را اشغال کرد و اعلام نمود این سرزمین استان نوزدهم عراق است.
به این ترتیب، نطفه یکی از مهم‌ترین رخدادهای تعیین کننده و تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه در چند دهه اخیر بسته شد.
پس از مدتی، با استمداد امیر کویت از دولت‌ها و مجامع جهانی، گروه متحد غرب به رهبری آمریکا، عملیات وسیعی را در 26 دی ماه سال 1369 علیه رژیم عراق انجام داد و پس از رهائی کویت از لشکریان صدام، عراق را آماج حملات خود قرار داده و خسارات فراوانی به به مردم محروم عراق وارد آوردند.
از آن پس تحریم‌های همه جانبه از طرف مجامع جهانی و قدرت‌های بزرگ علیه عراق آغاز شد و برعقب‌ماندگی و فقر این کشور افزود.
این تحریم‌ها تا سقوط رژیم صدام در سال 1382 ادامه یافت.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,380,981