خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 28 خرداد - مرگ آغامحمدخان قاجار (1176 ش)

28 خرداد

مرگ آغامحمدخان قاجار (1176 ش)

آغامحمدخان پسر محمدحسن خان قاجار قوانلو از اهالی گرگان بود.
وی در کودکی پس از جنگی که بین قبیله‌اش با خانِ افشار روی داد مقطوع النسل شد و به همین دلیل "آغا" لقب گرفت.
در دوران زندیه، کریم خان زند که خواهر محمدحسن خان قاجار را به همسری گرفته بود، تا با پیوند زندیه و قاجاریه منازعات این دو ایل را کاهش دهد، آغامحمد خان را به دربار خویش برد و سرپرستی وی را به مدت 16 سال بر عهده گرفت.

در اواخر عمر کریم خان، آغامحمدخان به محض اطلاع از بیماری او، از شیراز گریخت و با پیوستن به ایل قاجار مدعی حکومت شد.
وی طی 17 سال جنگ و گریز توانست با تمهیدات ابراهیم خان کلانتر، از متنفذین شیراز، بر مدبرترین رقیب خود لطفعلی خان زند و دیگر مدعیان حکومت چیره گردد و سلسله قاجاریه را تاسیس کند.

آغا محمد خان را فردی با اراده، زیرک، هوشمند و البته سفاک و فریب‌کار توصیف کرده‌اند.
وی بسیار خونریز بود و حتی برادرانش را نیز به قتل رساند.
ولی هنوز مدتی از سلطنت وی نگذشته بود که دو تن از خدمتکارانش او را به قتل رساندند.
پس از قتل وی برادرزاده‌اش فتحعلیشاه به سلطنت رسید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,645,647