خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 15 خرداد - تاسیس "حکومت‌ جمهوری" با شعار "اسلامی" در نهضت‌ جنگل (1299 ش)

15 خرداد

تاسیس "حکومت‌ جمهوری" با شعار "اسلامی" در نهضت‌ جنگل (1299 ش)

در جریان نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک‌خان، مجاهدان نهضت در 14 خرداد 1299ش، وارد رشت شدند و ضمن ملغی اعلام کردن سلطنت "حکومتی جمهوری" را بر پایه "شعائر اسلامی" و.
.
.
تاسیس کردند.
میرزا کوچک‌خان در اعلامیه‌ای که به همین منظور منتشر ساخت نوشت:
"جمعیت انقلاب سرخ ایران، اصول سلطنت را مُلغی کرده، جمهوری را رسماً اعلان می‌نماید؛ حکومت موقت جمهوری، حفاظت جان و مالِ عموم اهالی را به عهده می‌گیرد؛ هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران، قدیماً و جدیداً با هر دولتی شده، لغو و باطل می‌شناسد؛ حکومت موقت جمهوری، همه اقوام بشر را یکی دانسته، تساوی حقوق درباره آنان قائل و حفظ شعائر اسلامی را از فرایض می‌داند.
"
این جمهوری انقلابی بر اثر درگیری‌های شدید و مداوم با حکومت مرکزی دیری نپایید و با شهادت میرزا در 11 آذر 1300ش فروپاشید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,908,492