خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 13 ذی الحجه - رحلت "میرزا محمدتقی حائری شیرازی" (1338 ق)

13 ذی الحجه

رحلت "میرزا محمدتقی حائری شیرازی" (1338 ق)

2- رحلت "میرزا محمدتقی حائری شیرازی" (1338 ق)
میرزا محمدتقی گلشن حائری شیرازی، از شاگردان مُبَرِّز میرزای شیرازی اول است.
ایشان پرچمدار و رهبر انقلاب مسلمانان عراق علیه اشغالگران انگلیس بود.
وی برای تشویق مردم به مبارزه با اشغالگران انگلیسی فتوایی‌ مشهور به "فتوای دفاعیه" صادر کرد.
در این فتوا، مطالبه حقوق، بر عراقیان واجب اعلام شد و در صورت عدم پذیرش انگلستان، جواز استفاده از قوه دفاعی صادر شده بود.
صدور فتوای میرزا، استعمار پیر را به عقب‌نشینی وادار نمود و به پیروزی انقلاب 1920 م منجر گردید.
میرزای دوم، سرانجام توسط دست‌نشاندگان استعمار مسموم و در 80 سالگی به لقاءاللَّه پیوست.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,267,615