خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 15 رجب المرجب - تغییر قبله بنا بر قول مشهور(2 ق)

15 رجب المرجب

تغییر قبله بنا بر قول مشهور(2 ق)

2- تغییر قبله بنا بر قول مشهور(2 ق)
پس از دستور واجب شدن نماز بر مسلمانان، آنان به طرف بیت‌المقدس، محلی که مورد احترام ادیان دیگر مانند کلیمیان و نصارا بود، نماز می‌خواندند.
پس از هجرت پیامبر اعظم(ص)، یهودیان مدینه ایشان را مورد طعنه قرار داده و از این که مسلمانان از قبله آنها برای نماز استفاده می‌کنند، آنان را استهزاء می‌کردند.
سرانجام در حالی که 17 ماه از ورود پیامبر اسلام(ص) به مدینه می‌گذشت، به دستور خدا، کعبه، قبله مسلمانان گردید.
این دستور در حالی که پیامبر(ص) نماز ظهر را در مسجد بنی‌سَلَمه اقامه می‌کرد از جانب خداوند صادر شد.
ایشان در حالِ نماز، روی به مسجدالحرام کردند و دو رکعت پایانی نماز ظهر را به سوی کعبه خواندند.
به همین دلیل این مسجد به "ذوالقبلَتَین" معروف شد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,630,496