خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 3 بهمن - اخراج عمال رژیم از شهر قم(1357ش)

اخراج عمال رژیم از شهر قم(1357ش)

اخراج عمال رژیم از شهر قم (1357 ش)
در سوم بهمن 1357، نیروهای انقلابی با اخراج عمال رژیم طاغوت از شهر خون و قیام، امور شهر مقدس قم را عملا در اختیار گرفتند.
انتشار خبر این اقدام، مردم شهرهای دیگر را نیز برانگیخت تا با تصرف مراکز دولتی و نظامی، دخالت بازماندگان رژیم در امور کشور را محدودتر کنند.

.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,899,427,647