خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 16 فروردین - تاسیس ساواک(1336 ش)

16 فروردین

تاسیس ساواک(1336 ش)

سازمان اطلاعات و امنیت کشور معروف به ساواک، یک روز پس از انتخاب دکتر منوچهر اقبال به نخست وزیری، به دستور وی، تاسیس شد.
رییس ساواک از طرف شاه انتخاب می‌شد و به عنوان معاون نخست وزیر فعالیت می‌کرد و دارای اختیارات وسیع امنیتی و اطلاعاتی بود.
کارشناسان ارشد آن در ابتدا، افسران رکن 2 ارتش بودند و با انتقال آنها به ساواک، این سازمان به اندازه‌ ای وسعت یافت که ارتش و پلیس را هم کنترل می کرد.
در تشکیل ساواک، آمریکا و رژیم صهیونیستی مداخله تام داشتند و بنیانگذار آن در حقیقت دولت آمریکا بود و تمام برنامه‌ های آن با نظارت آمریکا انجام می ‌شد.
ساواک در طول فعالیت خود با شدت و خشونت به سرکوبی مخالفان می‌ پرداخت تا جایی که تدریجاً این سازمان بر تمام وزارت ‌خانه‌ ها و سازمان‌های دولتی مسلط شد و هرگونه استخدام و انتصابی باید با موافقت ساواک صورت می‌گرفت.
ساواک در طی سال‌ها، معترضین به رژیم را به بدترین وجهی تحت شکنجه قرار می‌داد و از هیچ کس جز شاه، اطاعت نمی ‌کرد.
این سازمان مخوف، سرانجام در اقدامی عوام فریبانه برای آرام ساختن مردم توسط بختیار در روزهای پایانی عمر رژیم، منحل شد.
همچنین پس از انقلاب، برخی رهبران اصلی آن از جمله ارتشبد نصیری، رییس ساواک به حکم دادگاه انقلاب تیرباران شدند.


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,492,227