خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 9 فروردین - تهاجم قوای روس به حَرم امام رضا(ع)(1291ش)

9 فروردین

تهاجم قوای روس به حَرم امام رضا(ع)(1291ش)

با ورود مورگان شوستر مستشار آمریکایی به ایران، دولت روسیه که ورود یک رقیب به ایران را نمیپسندید، طی اولتیماتومی خواستار اخراج شوستر از ایران شد و به دربار ایران دستور داد از این پس اتباع خارجی را با کسب اجازه دُوَل روس و انگلیس استخدام کند.
اما مجلس به رهبری سید حسن مدرس دربرابر این زورگوئی ایستاد و به اولتیماتوم اعتنائی نکرد.
در مقابل، دولتمردان روشنفکر و وابسته به غرب به جای همراهی با مجلس و مقاومت در برابر قلدری روسها، به نمایندگان فشار آوردند که با پذیرش این اولتیماتوم، روسها را راضی کنند! همزمان قوای روس که در تبریز مستقر بودند، اعمال فشار روشنفکران به نمایندگان را به نفع خود دیدند و به ورود با خاک کشور، قزوین را اشغال کردند.
آنان از مرزهای شرقی نیز قصد حرکت به سوی تهران را داشتند.
به همین منظور با تشویق یکی از مزدوران خود به نام "یوسف هراتی" در مشهد غوغا و بلوا به راه انداختند.
سپس به بهانه تامین امنیت اتباع روسی، در 9 فروردین 1291 ش(مصادف با 10 ربیع الثانی 1330 ق) شهر مقدس مشهد را نیز اشغال کردند و عده‌ بسیاری از مردم مشهد را کشتند و مجروح کردند.
قوای روس برای تحقیر بیشتر ملت ایران، اهانت به مقدسات را نیز جایز شمردند و حرم مطهر امام رضا(ع) را به توپ بستند و جنایتی دیگر آفریدند.
در اثر شلیک توپخانه، به سَردَرها و گلدسته ‌های حرم رضوی، خسارات فراوانی وارد آمد.
هم ‌چنین خزانه حضرتی را به بانک روس منتقل کرده و اشیای قیمتی حرم را به غارت بُردند.
این اقدام با واکنش مردم اقصی نقاط کشور مواجه شد و قوای روس از بیم بروز قیام علیه خود، دست به یک عقب نشینی زدند.
ابتدا مقداری از اموال حرم را برگردانده و بعد با تهدید و ارعاب، متولی حرم را وادار کردند که تصدیق کند تمام خزانه را تحویل گرفته است.


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,863,976