خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - میلادی - 22 نوامبر - خروج نیروهای انگلیسی از خلیج‌فارس (1970م)

22 نوامبر

خروج نیروهای انگلیسی از خلیج‌فارس (1970م)

خروج نیروهای انگلیسی از خلیج‌فارس (1970م)
خلیج فارس بیش از یک قرن محل حضور و تاخت و تاز استعمار انگلیس بود.
در پی جنگ جهانی دوم، با تضعیف انگلیس و نیز رشد بیداری جهانی در برابر استعمار آشکار، لندن تصمیم گرفت، حضور علنی خود را در منطقه خلیج فارس پایان بخشد.
اما استعمار پیر برای تداوم حضور پنهان خود در منطقه دست به اقداماتی زد.

از جمله شیخ بحرین را برای استقلال، تحریک و دولت نوپای امارات را برای ادعا بر سر جزایر سه‌گانه ایرانی تشویق نمود.
همچنین زمینه بروز اختلاف مرزی بین قطر، عربستان، کویت و عراق را فراهم نمود.

برنامه رسمی انگلیس بر‌ای خروج از خلیج فارس در 22 نوامبر 1971م عملی شد و بحرین با چراغ سبز دربار ایران و در پی یک نظرخواهی صوری از اشراف این جزیره در 15 اوت 1971م، اعلام استقلال کرد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,432,280