خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 15 اسفند - هفته درختکارى

15 اسفند

هفته درختکارى

هفته درختکاری‌

15 الی‌ 22 اسفندماه هر سال به عنوان هفته درختکاری‌ اعلام گردیده و مسؤولین و مردم در طی‌ این هفته به‌کاشتن درخت مشغول می‌‌شوند تا طبیعت را زیباتر و هوای‌ مورد استفاده خود را مطلوبتر سازند.درختکاری‌ در اسلام

در اسلام به مسأله درختکاری‌ و حفظ درختان توجه فراوانی‌ شده؛ چنانکه رسول گرامی‌ اسلام(ص) می‌‌فرماید:
»هرکس درختی‌ را آب دهد آن چنان است که مؤمن تشنه‌ای‌ را آب داده است.
« و امیر مؤمنان علی‌(ع) خودبزرگترین درختکار مدینه بود.
وقتی‌ ایشان را همراه با محموله‌ای‌ مشاهده کردند و از محتوای‌ آن پرسیدند،فرمود:
صد هزار درخت خرما است! چون آن حضرت صد هزار هسته خرما به خارج مدینه می‌‌برد که آنها رإے؛مّّبکارد تا در آینده به همین تعداد نخل بارور و تنومند تبدیل گردند.

واقعاً اگر مردم مسلمان ما به پیروی‌ از اولیای‌ گرامی‌ خویش به این سنّت حسنه عمل نمایند، می‌‌توانند چهره‌محیط زندگی‌ و وضعیّت هوای‌ مناطق مسکونی‌ خود را کاملاً تغییر دهند و در نتیجه از برکات بی‌‌شماردرختان برخوردار گردند؛ مثلاً اگر در سطح کشور کنار جویهای‌ آب، میان باغچه منازل شهر و روستا، کنارخیابانها و غیره درختکاری‌ گردد، همه مردم از نتایج و فواید مختلف آن برخوردار خواهند شد.

متأسفانه درزمان شاه توجه زیادی‌ به این مسأله نمی‌‌شد و حتی‌ نزدیک به یک میلیون هکتار از جنگلها را به تیمسارها وسرمایه‌داران دادند و آنها هم درختان جنگلی‌ را قطع و به اراضی‌ کشاورزی‌ مبدل نمودند، ولی‌ پس از انقلاب‌از این کار جلوگیری‌ شد.

درخت از جهت تنظیم اکسیژن و کربن هوا، و از جهت میوه‌ها و چوب و سایه و بسیاری‌ جهات دیگر برای‌‌انسان مورد استفاده است و از این رو از ائمه معصومین: روایات فراوانی‌ در این زمینه وارد گردیده که به‌پاره‌ای‌ از آنها اشاره می‌‌شود:
پاداش به قدر برداشت رسول خدا9 فرمود:
»من نصب شجرة و صبر علی‌ حفظها و القیام علیها حتی‌ تُثمر کان له فی‌ کلَّ شی‌ یصاب من ثمرها صدقه‌عنداللَّه«.
*** (1) میزان الحکمه، حدیث شماره 9143-
*** هر کس درختی‌ را بکارد و بر حفظ و نگهداری‌ آن صبر، استقامت، و بر مواظبت و مراقبت از آن قیام نماید تاآن که به ثمر و نتیجه برسد، به مقداری‌ که بهره می‌‌رساند و به تعداد کسانی‌ که از آن درخت استفاده می‌‌کنندثواب صدقه و انفاق را خداوند متعال به او مرحمت می‌‌فرماید.


آبیاری‌ درخت

همچنین از آن حضرت روایت شده است:
»من سقی‌ طلحة او سدرة فکأنّما سقی‌ مؤمناً من ظمأ«.
*** (2) وسائل الشیعه، ج 12، ص 25-
*** هرکس درخت خرما یا سدری‌ را آب بدهد گویا تشنه‌ای‌ را سیراب کرده است.

حلالترین شغل و پاکیزه‌ترین رزق امام صادق(ع) فرمود:
»ازرعوا و اغرسوا، واللَّه ما عمل النّاس عملاً احلَّ و اطیب منه«.
*** (3) سفینةالبحار، ج 1، ص 549-
*** زراعت کنید و درخت بکارید.
به خدا قسم هیچ شغلی‌ و هیچ کاری‌ از کارهای‌ مردم حلالتر و پاکیزه‌تر از آن‌نیست.

قال الصادق(ع): »لاتقطعوا الثمار فیصب اللَّه علیکم العذاب صبّاً«.
*** (4) وسائل، ج 13، ص 198-
*** - امام صادق(ع) فرمود: درختان میوه را قطع ننمایید که خداوند بر شما عذابی‌ شدید نازل خواهد نمود.

امید است با اجرای‌ این سنت حسنه زیبایی‌ و طراوت روستاها و شهرهای‌ کشور روزبه‌روز بهتر و بیشترشود.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,028,598,748