خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 20 آذر - قتل عام افسران رژیم پهلوی در پادگان لویزان(1357ش)

20 آذر

قتل عام افسران رژیم پهلوی در پادگان لویزان(1357ش)

3- قتل عام افسران رژیم پهلوی در پادگان لویزان (1357 ش)
همزمان با اوج تظاهرات مردمی در عاشورای 1357 ش، یک افسر، دو درجه دار و چهار سرباز مسلح، به ناهارخوری افسران ارشد پادگان لویزان تهران حمله کردند و با رگبار مسلسل، بیش از 70 تن از افسران ارشد و درجه‌داران رژیم را کشتند و خود نیز کشته شدند.
این اقدام متهوّرانه در بین نظامیان اثر زیادی داشت به گونه‌ای که همه از جان خود هراسان شدند.
دولت نظامی ازهاری کوشید این حادثه را که در یک محیط نظامی اتفاق افتاده بود، پنهان کند.

ولی در همان دقایق اولیه، خبر به اطلاع همه رسید.
در این اوضاع، شاه، بیش از هر کسی نسبت به جان خود بیمناک شد.
از نتایج این واقعه انقلابی سقوط کابینه ازهاری بود.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,813,740