خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 16 آذر - روز دانشجو

16 آذر

روز دانشجو

روز دانشجو

16 آذر، »روز دانشجو« نام گرفته و همه ساله در این روز، مجالس و مراسمی‌ در دانشگاهها برگزار می‌‌گردد و ازشخصیت، نقش و رسالت دانشجوی‌ مسلمان و متعهّد مطالب و مسائلی‌ گفته می‌‌شود.

به این مناسبت پیام مقام معظم رهبری‌ حضرت آیةالله خامنه‌ای‌ -مد ظله العالی‌- را، که خطاب به گردهمایی‌‌دانشجویان انجمنهای‌ اسلامی‌ صادر شده و در آن رسالتهای‌ دانشجویان مسلمان در شرایط کنونی‌ انقلاب ترسیم‌گردیده است، می‌‌آوریم:

بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان من! هرکس در مسائل جاری‌ جهانی‌ و مسائل کنونی‌ انقلاب بصیرتی‌ داشته باشد، به روشنی‌ می‌‌فهمد که‌انقلاب اسلامی‌ ایران در حال حاضر از یک معبر دشوار و حساس و البته تعیین کننده، در حال عبور است.

اگر بخواهیم‌این مسائل را د رچند جمله خلاصه کنیم باید بگوییم در سطح جهان مراکز استکباری‌ و صهیونیستی‌ به این نتیجه‌قطعی‌ رسیده‌اند که اگر نتوانند این انقلاب را در مرحله کنونی‌‌اش شکست بدهند، به احتمال زیاد سررشته کار را ازدست داده و دیگر نخواهند توانست موج فزاینده بیداری‌ اسلامی‌ و حتی‌ گرایش ملت‌های‌ غیرمسلمان را به معنویت،بلکه به مفاهیم معنوی‌ اسلامی‌ مهار کنند.

و این موج عظیم که در این شانزده سال عمق کافی‌ هم یافته است، تهدیدی‌ جدی‌ علیه حاکمیت استکباری‌ و مشخصاًعلیه سلطه فرهنگی‌ غرب خواهد بود.

بر اساس این بینش و برداشت، که البته بینش و برداشت درستی‌ هم هست، با فشارها و حملات گوناگون، خود را علیه‌این انقلاب فشرده‌تر و قوی‌‌تر سازماندهی‌ کرده‌اند.

در سطح داخلی‌، انقلاب اکنون در مرحله‌ای‌ است که می‌‌توان آن را دوران »جهاد اکبر« نامید که دورانی‌ است بسیارسخت، بسیار خطرناک و همه انقلابها این دوران را قاعدتاً تجربه می‌‌کنند و شاید بشود گفت که اکثر انقلابی‌‌ها در این‌دوران دچار لغزش و انحطاط می‌‌شوند و شاید تعجب کنید اگر عرض کنم که انقلاب عظیم تاریخی‌، نخستین اسلام درچنین دورانی‌ بود که بیشترین نیروی‌ خود را از دست داد.
بلی‌ دوران جهاد اکبر؛ یعنی‌ دورانی‌ که شعور و هیجان اولیه‌انقلاب تا حدود زیادی‌ فرونشسته ضمناً موفقیت‌هایی‌ هم به دست آمده و چهره راحت زندگی‌ خود را به بسیاری‌‌نشان داده و چرب و شیرین زندگی‌ در دهانهایی‌ مزه کرده است.
این آن دوران خطرناک است.

امیرالمؤمنین(ع) در چنین‌دورانی‌ بود که به حکومت رسید و لذاست که نهج البلاغه بیش از هر چیز دیگر، سخن از زهد و بی‌‌اعتنایی‌ به دنیا داردو غمگنانه باید گفت که حتی‌ عدل علوی‌ و زهد علوی‌ هم نتوانست موج مخرّبِ دنیاطلبی‌ را در آن دوران مهار کند ودر نهایت شد آنچه شد.

ما امروز در این دوران از انقلاب کبیر و عظیم و عمیق خود قرار داریم.

البته امتیاز ما به صدر اول، در دو نکته مهم است:
نخست وجود تجربه آن دوران در برابر ماست که برای‌ ما صفحه درسی‌ آموزنده و هشدار دهنده‌ای‌ است که ای‌ بساخواهد توانست از آن خطرات مانع شود.

و نکته دوم، کثرت و تراکم دلهای‌ مؤمن و آگاه، با ایمانهای‌ جوشان و دلهای‌ پاک در همه جای‌ این کشور بزرگ است.

این‌دو نکته خواهد توانست ما را از خطر عظیمی‌ که مسلمانان آن دوران ضربه آن را چشیده‌اند و انقلابهای‌ بزرگ دنیا درباتلاق آن فرو رفته‌اند نجات بدهد اما به یک شرط و آن شرط تا حدود زیادی‌ به شما جوانان دانشجوی‌ عزیز ارتباطمی‌‌یابد و آن این است که شما به مدد صفا و پاک‌نهادی‌ و کم علاقگی‌ خود به دنیا، میدان را با همه ایمان و مجاهدت‌خود پر کنید.

حضور انقلابی‌، فعالیت انقلابی‌، پارسایی‌ انقلابی‌، طهارت و معصومیت انقلابی‌، آگاهی‌ و هشیاری‌‌انقلابی‌، وحدت و یکپارچگی‌ حقیقی‌، بی‌‌اعتنایی‌ به انگیزه‌های‌ گروهی‌ و خطی‌ و امثال آن و در نهایت با توکل و تضرع‌و توسل شما به خدای‌ قادر متعال خواهد توانست خطر این دوران را کم کند و سدی‌ عظیم در مقابل تهاجم دشمنان‌نیز پدید بیاورد.

اینجانب سرشار از امید به چنین سرانجامی‌ می‌‌باشم.


والسلام علیکم ورحمةالله و برکاته

سید علی‌ خامنه‌ای‌ 06/2/74


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,280,713