خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 30 مهر - اعلام قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس (1331 ش)

30 مهر

اعلام قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس (1331 ش)

2- اعلام قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس (1331 ش)
در روز 30 مهر 1331، قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس پس از تصویب هیئت وزیران، تسلیم کاردار سفارت انگلستان در تهران شد.
علت این اقدام، بی‌اعتنایی لندن به خواست‌ ملت ایران برای ملی شدن نفت عنوان گردید.

پس از ده‌ها سال نفوذ بی‌حد و حصر استعمارگران انگلیسی در حکومت ایران از دوران قاجار تا پهلوی، این نخستین بار بود که به حضور انگلستان در ایران، اگرچه به شکل ظاهری، پایان داده شد.
البته انگلیس، پس از کودتای 28 مرداد 32، بار دیگر، سیاست‌های قبلی خود را در پیش گرفت.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,311,185