خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 18 مهر - تهاجم ارتش بعثی عراق به موسیان(1359 ش)

18 مهر

تهاجم ارتش بعثی عراق به موسیان(1359 ش)

2- تهاجم ارتش بعثی عراق به موسیان(1359 ش)
شهر کوچک موسیان در شش کیلومتری مرز ایران و عراق و از شهرهای عرب زبان خوزستان است که کمتر از 20روز پس از آغاز جنگ، به همراه روستاهای اطراف آن به تصرف ارتش بعثی درآمد و تمامی جمعیت این شهر که شامل 580 خانواده بودند به اسارت قوای متجاوز درآمدند.
ارتش جنایتکار بعث، طبق روش همیشگی، این شهر و 33 روستای اطراف آن را با مواد منفجره و بلدوزر ویران و به تلی از خاک تبدیل کرد.
این شهر و نواحی اطرافش بعد از چند ماه اشغال، در نخستین روزهای عملیات فتح المبین، در فروردین 1361ش آزاد شد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,877,379