خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 10 مهر - عملیات سوسنگرد و آزادسازی بستان و سوسنگرد (1359 ش)

10 مهر

عملیات سوسنگرد و آزادسازی بستان و سوسنگرد (1359 ش)

3- آزادی بستان و سوسنگرد (1359 ش)
ارتش بعث عراق پس از آغاز حمله به کشورمان، با یک لشکر زرهی متشکل از 200 الی 250 تانک، از مرز بستان عبور کرد و سوسنگرد را به تصرف خود درآورد.
پس از این تجاوز، رزمندگان اسلام در هشتم مهر 1359، در عملیاتی به دشمن حمله برده و علی‌رغم عدم تجهیز قوا و کمی نیرو، تلفات بسیاری بر دشمن وارد آوردند و دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کردند و در 10 مهر 1359، سوسنگرد را از لوث دشمنان پاک کردند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,173,747