خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 14 جمادی الثانی - آغاز خلافت امین عباسی (193 ق)

14 جمادی الثانی

آغاز خلافت امین عباسی (193 ق)

پس از آن که هارون الرشید (پنجمین خلیفه عباسی) در آغاز ماه جمادی الآخر سال 193 قمری در توس به هلاکت رسید، فرزندش مأمون از سپاهیا وی در خراسان برای برادر خود امین عباسی بیعت گرفت و بی درنگ پیکی به بغداد روانه نمود، که علاوه بر خبر مرگ هارون، اطاعت و بیعت خویش و سایر سپاهیان عباسی در خراسان را به استحضار برادرش رسانید.
بنا به روایتی، صالح فرزند دیگر هارون الرشید، پس از خاک سپاری بدن پدرش هارون، نامه ای برای برادرش امین نوشت و به همراه انگشتر مخصوص (که مهر ویژه خلافت بود)، عبا و تازیانه پدرش هارون به وسیله رجاء خادم به بغداد ارسال نمود و در روز چهاردهم جمادی الآخر به دست امین رسید.
در آن هنگام، امین در کاخ خویش، به نام "خُلد" به سر می برد و با شنیدن خبر مرگ پدرش هارون، از آن کاخ نقل مکان کرد و به کاخ طلا (که قصر ویژه منصور دوانقی بود) و در کنار رود دجله قرار داشت رفت و به اعیان و اشراف، با رعام داد و خبر مرگ پدرش را به آگاهی آنان رسانید و سپس بر اساس وصیت پدرش هارون، از آنان برای خویش بیعت گرفت و به عنوان ششمین خلیفه عباسی، بر تخت خلافت استقرار یافت.
از آن زمان به بعد، از همه مردم در تمامی شهرها و مناطق تحت حکومت عباسیان، برای او بیعت گرفتند.
اما پس از مدتی میان او و برادرش مأمون، اختلافاتی پدید آمد و به تدریج شدت یافت و به جنگ بزرگی میان سپاهیان آن دو تبدیل گردید و سرانجام سپاهیان مأمون با تصرف بغداد، امین را به قتل رسانیده و به حکومت وی پایان دادند و مأمون را به جای وی بر تخت خلافت نشانیدند.
(1) 1- نک: المحبر (محمد بن حبیب بغدادی)، ص 39؛ التنبیه و الاشراف (مسعودی)، ص 299؛ البدایة و النهایة (ابن کثیر)، ج1، ص 240


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,484,162