خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 15 ربیع الثانی - کشته شدن اوتامش، سردارمعروف عباسى (249 ق)

15 ربیع الثانی

کشته شدن اوتامش، سردارمعروف عباسى (249 ق)

اوتامش ، که از فرماندهان ترک نژاد دستگاه خلافت عباسی‌‌بود،در دربارآنان ازاقتدار و موقعیت مهمی‌ برخورداربود ، به ویژه در نزد مستعین باللّه، به قدرت و جایگاه بالایی‌ ذست یافت .
در همین راستا ، مستعین عباسی‌ أمر آموزش و تربیت فرزندش "عباس" را به وی‌ سپرد و وی‌ را همه کاره و وزیر خویش نمود.
اوتامش، از این راه، ثروت بی‌‌شماری‌ برای‌ خویش گرآوردی‌ کرد.
سایر فرماندهان نظامی‌ و سپاهیان و سربازان خلیفه که شاهد بیچارگی‌ و تهیدستی‌ خویش بوده و از آن سو، اوتامش را یکباره در اوج قدرت و ثروت می‌‌دیدند، ناراحت شده و سر به شورش برداشتند و تمام عقب افتادگی‌ مواجب و تهیدستی‌ خویش را از جانب او می‌ دانستند.
بدین جهت هم داستان شده و وی‌ را مورد هجوم خویش قرار دادند.
اوتامش و محافظان وی‌ به دفاع پرداختند، ولیکن توان مقابله با انبوه سربازان شورشی‌ را در خود ندیدند، به ناچار به مستعین پناهنده شدند و اوتامش در قصر وی‌ پنهان گردید و چند روزی‌ در آن جا بماند، ولی‌ فرماندهان و سربازان شورش‌گر، به هر نحو ممکن، وی‌ را از آن جا بیرون آورده و بر اثر ضربات متعدد، به قتلش آوردند و پس از او، کاتبش "شجاع بن قاسم" را نیز کشتند و دارایی‌‌ها و ثروت هایشان را به غارت بردند.
این واقعه در چهاردهم و به قولی‌ در پانزدهم ربیع‌الثّانی‌ سال 249 قمری‌ واقع گردید.
(1) 1- تاریخ الطبری‌، ج7، ص 423؛ البدایة و النهایة، ج11، ص 7


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,731,880