خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 13 ربیع الثانی - قتل ابن فرات، وزیر شیعه مذهب عباسى ( 312 ق)

13 ربیع الثانی

قتل ابن فرات، وزیر شیعه مذهب عباسى ( 312 ق)

ابوالحسن، علی‌ بن محمد، معروف به "ابن فرات" وزیر شیعه مذهب "مقتدر عباسی‌"، از آغاز خلافت مقتدر در سال 295 تا سال 312 قمری‌، سه بار مقام نخست وزیری‌ وی‌ را بر عهده داشت.
(1) در خلافت مقتدر عباسی‌، علاوه بر "ابوالحسن بن فرات"، "مؤنس بن خادم" نیز جایگاه محکمی‌ داشت و مقام فرماندهی‌ سپاه را عهده دار بود.
با توجه به این که ابن فرات، شیعه مذهب و مؤنس خادم، سنّی‌ بود، همیشه میان آن دو، در نحوه اداره کشور رقابت بر قرار و هر کدام تلاش می‌‌کرد که خلیفه وقت را از دیگری‌ بددل و بدگمان کند.
چند بار پیروزی‌ با ابن فرات بود ولی‌ برخی‌ از زمان‌ها و رویدادها، مؤنس به پیروزی‌ رسید.
سرانجام، باهجوم جنایت کارانه "ابوطاهر قرمطی‌" به کاروان حاجیان و کشته و اسیر نمودن تعدادی‌ از آنان که همگی‌ از اهالی‌ بغداد و برخی‌ با خلیفه وقت نیز نسبت خویشاوندی‌ داشتند، زمینه دسیسه مخالفان ابن فرات فراهم شد و وی‌ را به باد انتقاد گرفتند و مردم را بر ضد او شورانیدند و خلیفه را بر علیه وی‌ بددل کردند (2) و همین أمر سبب گردید که مونس باتحریکات فقها و صاحب منصبان سنّی‌ مذهب، اقدام به دستگیری‌ ابوالحسن ابن فرات و فرزندش "محسن" نماید و پس از شکنجه و آزارهای‌ زیاد، ناجوانمردانه آن دو را به قتل آورد.
کشته شدن آن دو، مصادف بود با سیزدهم ربیع‌الثّانی‌، سال 312 قمری‌.
(3) 1- تجارب الامم، ج 5، ص 55 2- همان، ص 184 3- همان، ص 203 و وقایع الایام، ص 232


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,629,120