خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 15 صفر المظفر - خلافت مروان‌ حمار، آخرین خلیفه اموى (127 ق)

15 صفر المظفر

خلافت مروان‌ حمار، آخرین خلیفه اموى (127 ق)

خلافت مروان ‌حمار پس از خلع ابراهیم، در پانزدهم صفر سال 127 قمری‌ آغاز گردید.
(1) مروان، از سال 127 تا سال 132 قمری‌ در منصب خلافت قرار داشت و به حکومت امویان، قدرت و استحکام نسبی‌ بخشید، ولی‌ در برابر جنبش سراسری‌ عباسیان تاب مقاومت نیاورد و سرانجام به دست آنان کشته گردید.
با کشته شدن وی‌، خلافت امویان که از سال 41 قمری‌ )پس از صلح امام حسن‌مجتبی‌ ع( آغاز گردیده بود، در این تاریخ (132 قمری‌( به پایان نکبت‌بار خویش رسید و با سرافکندگی‌ و شکست نظامی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و عقیدتی‌ در جامعه اسلامی‌ مواجه گردید.
(1) 1- نک: تاریخ‌ الطبری‌، ج6، ص 298؛ تاریخ ‌الیعقوبی‌، ج2، ص 265 و تاریخ ‌الخلفا (سیوطی)، ص 291


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,119,248