خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 1 ذی القعده - درگذشت شریک بن عبدالله نخعی (177 ق)

1 ذی القعده

درگذشت شریک بن عبدالله نخعی (177 ق)

شریک بن عبدالله بن سنان نخعی، از بزرگان شهر کوفه بود و جدش سنان نخعی، مکنی به ابوشریک، در نبرد قادسیه بر علیه سپاهیان ساسانی حضور داشت.
منصور دوانقی [دومین خلیفه عباسی] از شریک بن عبدالله درخواست کرد، که مقام قضاوت شهر بزرگ کوفه را بر عهده گیرد.
ولی وی امتناع ورزید و سرانجام با تأکید منصور، این پست را بر عهده گرفت و تا آخر عمر منصور، آن را اداره کرد.
در زمان مهدی عباسی [سومین خلیفه عباسی] نیز این مقام را برای خویش حفظ نمود، ولی پس از مدتی مهدی و به روایتی هادی [چهارمین خلیفه عباسی] وی را از قضاوت عزل کرد.
(1) گفته شد که شریک بن عبدالله، در زمان مهدی عباسی بر وی وارد شد و مهدی به وی گفت: باید یکی از سه کار را برایش انجام دهد: ا- در کوفه، قضاوت کند.
2- فرزندش را آموزش دهد.
3- یک بار بر سر سفره اش بنشیند و غذایش را بخورد.
شریک، گرچه از هر سه امتناع داشت ولیکن چون ناچار بود یکی را اختیار کند، تصمیم گرفت آسان ترین آن ها را برگزیند.
بدین لحاظ به مهدی عباسی گفت: خوردن طعام در سفره تو برای من آسان تر از کارهای دیگر است.
او، یک وعده غذای لذیذ و بی نظیر در سفره مهدی عباسی تناول کرد و به خانه اش برگشت، ولی همان غذا، کارش را کرد و او را برای همیشه به دربار عباسی وابسته نمود.
فضل بن ربیع گفت: به خدا سوگند، شریک پس از خوردن آن طعام، هم آموزش فرزندان خلیفه، هم همنشینی با عباسیان و هم قضاوت کوفه را بر عهده گرفت.
(2) علمای اهل سنت، وی را توثیق کردند و ابن سعد زهری درباره اش گفت: و کان شریک ثقه مأموناً، کثیر الحدیث، و کان یغلط کثیراً.
یعنی: وی، موثق و مورد اطمینان بود، حدیث های فراوانی نقل کرد و در نقل حدیث، اشتباهات فراوانی دارد.
به هر روی، این دانشمند و قاضی معروف اهل سنت در عصر هارون الرشید، در نخستین روز ماه ذی قعده سال 177 قمری وفات یافت و هارون که در آن زمان در "حیره" به سر می برد، با شنیدن خبر مرگ وی، به سوی کوفه حرکت کرد ولی در میان راه خبردار شد که موسی بن عیسی، عاملش در کوفه بر وی نماز خواند و او را دفن نمود.
بدین جهت، پیش از ورود به شهر، به حیره برگشت.
(4) 1- الطبقات الکبری (محمد بن سعد زهری)، ج6، ص 378 2- وقایع الایام (شیخ عباس قمی)، ص 86 3- الطبقات الکبری، ج6، ص 378 4- همان


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,659,486