خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 28 شوال - آغاز خلافت قاهر بالله عباسی(320 ق)

28 شوال

آغاز خلافت قاهر بالله عباسی(320 ق)

پس از کشته شدن مقتدر عباسی، به دست مؤنس خادم، نقش آفرینان اصلی خلافت عباسی و فرماندهان قدرتمند دربار، محمد بن معتضد بن موفق بن متوکل را به دارالخلافه آورده و ردای خلافت را بر وی پوشانیده و وی را به "القاهر بالله" ملقب ساختند.
نام مادرش "قبول" و تاریخ خلافتش 28 شوال سال 320 قمری بود.
وی، عبیدالله بن محمد کلواذی را جانشین محمد بن علی بن مقله، در امر وزارت نمود.
زیرا ابن مقله درآن زمان، در بغداد نبود و در سرزمین فارس به سر می برد و وزیر اصلی دربار، ابن مقله و جانشین وی کلواذی شده بود.
(1) قاهر عباسی، از فرزندان مقتدر مقتول بیعت گرفت و زندگی را بر آنان سخت نمود و تمام خانواده و وابستگان وی را مورد اذیت و آزار قرار داد.
گفته شد که به دستور وی، مادر مقتدر عباسی را زدند و سپس او را به سقف آویزان کرده، به طوری که بولش بر صورتش جاری می شد و به همان حال بود، تا از دنیا رفت.
مدت خلافت قاهر، کوتاه بود و تنها یک سال و شش ماه بر سریر حکومت ماند و آن گاه، قضایا بر علیه او ورق خورد و او مورد خشم فرماندهان قدرتمند دربار قرار گرفت و از خلافت برکنار شد.
علاوه بر خلع وی از خلافت، چشمان وی را میل کشیده و او را نابینا نمودند.
از آن پس، وی به بیچارگی و تهیدستی سختی مبتلا شد و تا آخر عمرش، به ذلت زندگی کرد.
گفته شد، وی پوششی بسیار حقیر و کهنه بر تن داشت و به مردم می گفت: ایها الناس، بر من تصدّق کنید.
همانا دیروز امیر شما بودم و امروز از فقرای مسلمانان می باشم.
(2) 1- التنبیه و الاشراف (مسعودی)، ص 336؛ صله تاریخ الطبری (قرطبی)، ص 127 2- وقایع الایام (شیخ عباس قمی)، ص 84


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,383,223