خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 27 شوال - وفات سعد بن عبدالله اشعری قمی(300 ق)

27 شوال

وفات سعد بن عبدالله اشعری قمی(300 ق)

ابوالقاسم، سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی، از ثقات امامیه و شیخ طائفه وقت بود و بنا به روایتی، به همراه احمد بن عیسی قمی، در سامرا به محضر امام حسن عسکری(ع) شرفیاب شد.
این دانشمند بزرگ شیعه، تصانیف بسیار دارد، که معروفترین آن ها، کتاب "بصائر الدرجات" است، که شیخ حسن بن سلیمان حلی، شاگرد شیخ شهید، آن را منتخب کرد و هم اکنون منتخب آن در دست است.
به هر روی، این محدث و فقیه گرانسنگ شیعه امامیه، در 27 شوال، حدود سال 300 قمری بدرود حیات گفت.
(1) 1- وقایع الایام (شیخ عباس قمی)، ص 83


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,191,263