خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 15 شوال - هلاکت عبدالملک بن مروان اموی(86 ق)

15 شوال

هلاکت عبدالملک بن مروان اموی(86 ق)

عبدالملک بن مروان بن حکم، پنجمین خلیفه اموی و دومین حاکم تیره مروانی است، که در ماه مبارک رمضان سال 65 قمری، پس از هلاکت پدرش مروان بن حکم، در شام به خلافت رسید.
(1) وی پیش از خلافت، پیوسته ملازم مسجد بود و قرآن مجید را بسیار تلاوت می کرد و بدین جهت وی را "حمامه المسجد" می گفتند.
اما هنگامی که به خلافت رسید، قرآن را بر هم نهاد و گفت: سلام علیک، هذا فراق بینی و بینک.
(2)


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,559,190