خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 1 شوال - هلاکت قوم عاد

1 شوال

هلاکت قوم عاد

قوم عاد، مردمی در سرزمین "احقاف"، میان یمن و عمان بودند که در آن جا به خاطر وفور نعمت، از حال و روز خوشی برخوردار بودند و به خاطر رفاه زدگی و جهل عمومی مردم، به تدریج روش بت پرستی و گریز از توحید و خداپرستی در پیش گرفتند و در فسق و فجور غوطه ور شدند و ظالمین و زورگویان آنان، به محرومان و مستضعفان ستم می کردند.
خداوند متعال برای هدایت آن ها، حضرت "هود(ع)" را از میان آنان به پیامبری برانگیخت.
] و اِلی عادٍ اَخاهُمْ هُوداً، قالَ یا قَومِ اعْبُدُو الله ما لَکُمْ مِنْ اِلهٍ غَیْرُهُ… [(1) هود، برای هدایت قوم خویش، تلاش بلیغی به عمل آورد و در این راه، سختی ها و آزارهای فراوانی متحمل شد ولیکن جز عده ای اندک، گفتارش را تصدیق و اندرزهایش را باور نکردند و در مقابل، وی را از خود طرد نمودند.
قوم عاد، بجای پذیرش مواعظ خیرخواهانه هود(ع) و گرایش به خداپرستی و رها کردن جهالت و بت پرستی، به تکذیب این پیامبر الهی پرداخته و هر روز وی را مورد استهزا و اذیت و آزار خویش قرار دادند، تا این که ابر سیاهی بر آسمان آنان آشکار شد و بی خردان این قوم، گفتند: از این ابر، بارانی نافع و سودمند خواهد بارید، ولی هود(ع) به آن ها گفت: این ابر، ابر رحمت نیست بلکه غضب و عذاب است.
ساعاتی نگذشت که صدق گفتار هود(ع) آشکار گردید و باد تندی وزیدن گرفت و شدت آن چنان بود، که اسباب و اثاثیه، حتی چهارپایان آنان را با نیروی شگرفی از زمین می کند و به نقاط دور دستی پرتاب می کرد.
هفت شب و هشت روز، وزیدن این باد ادامه داشت و در این مدت، طوفان شدید، ریک ها و شن های بیابان را بر سر مردم و خانه هایشان می پاشید و تمامی آن ها را به هلاکت رسانید و به جز عده ای از اصحاب و یاران هود(ع)، که به همراه وی در جای امنی، پناه گرفته بودند، کسی از آن قوم باقی نماند.
پس از آن ماجرا، حضرت هود(ع) به سرزمین "حضرموت" رفت و بقیه عمر خویش را در آن جا گذرانید.
(2) درباره تاریخ وقوع این حادثه عظیم، مورخان اتفاق نظر دارند، که در ماه شوال واقع گردیده است ولی در روز وقوع آن اختلاف دارند، برخی اول ماه شوال و برخی دیگر سی ام شوال را ذکر کرده اند.
آن هایی که اول شوال را اختیار کرده اند، هفته اول شوال را "بردالعجوز" نامیدند.
علت این نامگذاری آن است که عجوزی در این ایام به خانه ای که در زیر زمین داشت، پنهان شده بود و از طوفان ریک و شن در امان بود، تا این که روز ششم، طوفان به خانه وی نیز سرایت کرد و او را نیز به هلاکت رسانید.
(3) 1- سوره هود (11)، آیه 50 2- قصه های قرآن (سید محمد صحفی)، ص 49 3- وقایع الایام (شیخ عباس قمی)، ص 84


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,473,045