خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 26 ذی الحجه - امام حسین با اهل بیت و یاران خود به منزل "شراف" رسیدند و دارای آب زیادی بود و از این منزل به بعد بود که ابن زیاد لشگری بردی مانع شدن ایشان از ورود به کوفه فرستاد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,261,155