خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 18 رجب المرجب - مرگ معتمد عباسی(279 ق)

18 رجب المرجب

مرگ معتمد عباسی(279 ق)

احمد بن متوکل بن معتصم، معروف به "المعتمدبالله" پانزدهمین خلیفه عباسی است و در رجب سال 256 قمری، پس از قتل مهتدی عباسی، به خلافت رسید.
(1) وی در سال 229 قمری، از کنیزی به نام "فتیان رومی" در سامرا زاییده شد.
خلافت وی، به مدت 23 سال ادامه یافت و در این مدت، رویدادهای بزرگی برای مسلمانان و دستگاه خلافت پدید آمد.
بزرگترین و معروفترین آن ها عبارت بودند از قیام زنگیان در بصره و هجوم صفاریان از شرق ایران به سوی عراق.
در این مدت، معتمد عباسی و برادرش موفق عباسی تلاش های زیادی به عمل آورده، تا بر معترضان و شورشیان فایق آیند.
(2) سرانجام معتمد عباسی در 18 رجب سال 279 قمری، به کام مرگ گرفتار آمد و در بغداد بدرود حیات گفت و وی را به سامرا منتقل کرده و در آن جا مدفون نمودند.
(3) پس از مرگ وی، برادرزاده اش احمد بن موفق بن متوکل عباسی به خلافت نشست و تلاش بلیغی به عمل آورد تا نابسامانی های خلافت عباسی را ترمیم کند و بر دشمنی آنان نسبت به علویان و پیروان مکتب اهل بیت(ع) بکاهد.
(4) گفتنی است که معتمد عباسی، از مخالفان و دشمنان سرسخت اهل بیت(ع) بود و امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) به واسطه وی مسموم شده و در سامرا غریبانه به شهادت رسیدند.
هم چنین به دستور وی، پس از شهادت امام حسن عسکری(ع)، مامورین حکومتی به خانه امام حسن عسکری(ع) یورش برده و برای یافتن فرزند آن حضرت، یعنی حضرت حجت بن الحسن(ع) به تفحص و جستجو پرداختند.
(5) 1- تاریخ بغداد (خطیب بغدادی)، ج4، ص 280 2- تاریخ بغداد، ج4، ص 281 3- همان، 4- همان و وقایع الایام (شیخ عباس قمی)، ص 315 5- نک: منتهی الآمال (شیخ عباس قمی)، ج2، ص 385 و ص 411


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,728,555