خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 25 شهریور - اعلامیه روحانیان مبنی بر ادامه مبارزه با رژیم طاغوت(1356 ش)

25 شهریور

اعلامیه روحانیان مبنی بر ادامه مبارزه با رژیم طاغوت(1356 ش)

اعلامیه روحانیان مبنی بر ادامه مبارزه با رژیم طاغوت(1356 ش)
مبارزه روحانیت مبارز با رژیم پهلوی که تقریباً از سال 1342ش به صورت جدی آغاز شده بود، پس از عزل "امیر عباس هویدا" و در دوره نخست‌وزیری "جمشید آموزگار" وارد مرحله جدید شد.
در این راستا، نخستین اعلامیه شدیداللحن روحانیت مبارز بر ضد رژیم پهلوی در 25 شهریور 1356 انتشار یافت.
در این اعلامیه آمده بود: "روحانیون مبارز ایران به منظور درهم شکستن پایه‌های رژیم دیکتاتوری و برقراری عدالت اجتماعی و آزادی، تاسرحد رسیدن به جامعه توحیدی، همراه و همگام با ملت مسلمان ایران، به مبارزه پیگیر و خستگی‌ناپذیر خود ادامه خواهند داد".

انتشار این اعلامیه عملا دولت آموزگار را در موقعیت متزلزلی قرار داد و با سقوط دولت وی دیگر کابینه‌ها نیز نتوانستند از روند انقلاب اسلامی جلوگیری کنند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,115,712