خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 5 شهریور - لغو تاریخ موهوم شاهنشاهی (1357 ش)

5 شهریور

لغو تاریخ موهوم شاهنشاهی (1357 ش)

3- لغو تاریخ موهوم شاهنشاهی (1357 ش)
محمدرضا پهلوی که می‌دانست اتکای اصلی مخالفانِ رژیم، اسلام است، درصدد برآمده بود تا ریشه‌های این مکتب را خشک کند.
به همین جهت در شهریور سال 1354 ش در مراسم افتتاح مجلس دوره 24، در سخنانی عنوان کرد که قصد دارد فرهنگ ایرانی را از عوامل بیگانه‌ای که در این فرهنگ راه یافته‌اند، نجات دهد.
در این راستا، مجلس سنا و مجلس شورای ملی در یک اجلاس مشترک به ریاست جعفر شریف امامی تصویب کردند که مبدأ تاریخ، از هجری شمسی به شاهنشاهی تغییر یابد و آغاز سلطنت در ایران و جلوس کوروش هخامنشی به عنوان مبدأ تاریخ ایران عنوان گردید.
طرح این تاریخ مجعول از سوی شجاع الدین شفا، یهودی اسلام‌ستیز، مشاور فرهنگی دربار و رئیس کتابخانه شاهنشاهی ارائه شد.

این قانون ننگ‌آور با مخالفت و تحریم بسیاری از مردم و علما مواجه گردید و سرانجام با روی کار آمدن دولتِ عوام فریب شریف امامی و به منظور فریب افکار عمومی در شهریور 1357، ملغی شد.
هرچند، کار رژیم از این نمایش‌های ساختگی گذشته بود و چیزی نمی‌توانست انقلاب توفنده مردم مسلمان را از حرکت باز دارد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,720,584