خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 7 اسفند - برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (1377ش)

7 اسفند

برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (1377ش)

در هفتم اسفند 1377، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، برگزار گردید و در بیش از 33 هزار شهر و روستای کشور شوراها تشکیل گردیدند.
مقام معظم رهبری در چهارم اسفند همان سال طی بیاناتی از مردم دعوت کردند که در این انتخابات به افراد کاردان، متدین، دلسوز و علاقه‌مند به مصالح مردم رأی دهند و فرمودند:
«اگر قانون انتخابات شوراها به نحو درست و دقیقی اجرا شود، فرآورده بسیار مفید و شیرینی برای کشور و ملت خواهد داشت.
مهم آن است که مردم برای اداره امور زندگی شهری یا روستایی خود بتوانند افرادی را بر اساس شناخت برگزینند زیرا این امر هم به پیشرفت امور کشور کمک خواهد کرد و هم مردم را با وظایفی که بر عهده آنهاست آشنا خواهد ساخت و البته سود آن هم مستقیما به خود مردم باز می‌گردد.
»
تمرکززدایی، منطقه‌گرایی، توزیع قدرت، کاهش تصدی دولت در امور مملکتی، نهادینه کردن مشارکت مردم در عرصه تصمیم‌گیری‌ها، تقویت نهادهای مدنی، استفاده هرچه بیشتر از استعدادها و قابلیت‌های توده مردم و اجرای کامل اصل هفتم قانون اساسی، مبنی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا و.
.
.
برای تصمیم‌گیری در امور کشور، از جمله اهداف تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، بود.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,624,633