خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 4 بهمن - مسافرت "محمدرضا پهلوی" به قم (1341ش)

4 بهمن

مسافرت "محمدرضا پهلوی" به قم (1341ش)

محمدرضا پهلوی، پس از انتشار فتوای حضرت امام(ره) علیه رفراندوم انقلاب سفید، برای قدرت‌نمایی در برابر حضرت امام(ره) و تحت‌تاثیر قرار دادن فتوای ایشان، راهی قم شد.
وی ظاهراً برای تقسیم املاک سلطنتی در قم به این شهر رفت.
از سوم بهمن، شهر قم به یک پادگان نظامی و امنیتی تبدیل گردید.
عمال رژیم، گروهی از مردم تهران و شهرهای اطراف را به قم برده تا به نام مردم قم از شاه، استقبال کنند و شاه در میان آنها، تکلیف خود را با روحانیت روشن سازد و به اصطلاح، نفوذ و قدرت خود را در شهر قم به رخ حوزه علمیه بکشد.

شاه، در چهارم بهمن سال 1341 به قم رفت، ولی چون مراسم استقبال از شاه توسط علما تحریم شده بود، مردم زیادی در سخنرانی شاه حاضر نشدند.
شاه از شدت خشم حتی وارد حَرَم نشد و در سخنان خود روحانیت را «ارتجاع سیاه» خواند و آنان را خائن‌تر از حزب توده و کمونیست‌ها نامید تا به زعم خود مرجعیت را تهدید و ارعاب نماید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,713,055