خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 16 مرداد - تشکیل جهاد دانشگاهی به فرمان امام خمینی(ره) (1359 ش)

16 مرداد

تشکیل جهاد دانشگاهی به فرمان امام خمینی(ره) (1359 ش)


2- تشکیل جهاد دانشگاهی به فرمان امام خمینی(ره) (1359 ش)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مظاهر فرهنگ طاغوتی و گروهک‌های التقاطی وابسته به استکبار جهانی همچنان در دانشگاه‌ها مانع اشاعه فرهنگ اسلامی بودند.
در نتیجه، دانشجویان در برابر این مسأله به مقابله برخاستند و دانشگاه‌ها تعطیل شد.
حضرت امام(ره) با تأیید این حرکت، فرمان تشکیل نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی را صادر کردند تا پس از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، فرهنگ منحط غربی از مراکز علمی و فرهنگی کشور زدوده شود.

بر اساس اساسنامه این نهاد، جهاد دانشگاهی نهادی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور فعالیت می‌کند.
گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه پژوهش، گسترش طرح‌های کاربردی و نیمه صنعتی، از اهداف مهم این نهاد دانشگاهی است.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,401,230