خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 3 فروردین - تأسیس حوزه علمیه قم (1301ش)

3 فروردین

تأسیس حوزه علمیه قم (1301ش)

جریانهای مدعی روشنفکری که برای یکه تازی خود در امور مملکت همواره خواهان جدایی دین از سیاست بودهاند، سعی میکنند برخی از علمای بزرگ شیعه در عصر حاضر را نیز به دوری از سیاست توصیف کنند و برای اثبات ادعای خویش، عدم اظهار نظر آن بزرگواران در مسائل عادی سیاسی را شاهد میآورند.
یکی از چهرههای مورد نظر جریانهای روشنفکری، حضرت آیتالله شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه است غافل از اینکه تاسیس نهادی مانند حوزه علمیه قم زمینه یک حرکت جدی علیه جریانهای سیاسی وابسته به غرب را پدید آورد.
اندیشه تأسیس حوزه علمیه قم ریشه در روایات امامان معصوم به ویژه امام صادق(ع) داشت و در طول قرن‌ها، این نویدِ امامان بزرگوار شیعه بود که همواره زبان به زبان نقل می‌شد و در ذهن شیعیان جای می‌گرفت.
در فروردین 1301 ش در جلسه ‌ای که علمای قم و آیت‌ اللَّه حائری یزدی، در آن شرکت داشتند، گفتگو پیرامون تأسیس این حوزه شکلی جدی به خود گرفت.
پس از تفأل به قرآن، سرانجام با حمایت علما، کسبه و مردم، حوزه علمیه قم به دست توانای حضرت آیت‌اللَّه حائری یزدی در سوم فروردین 1301 ش (1341 ق) تأسیس شد.
این حوزه علمیه از بدو تاسیس و به ویژه دو دهه بعد به یک کانون بیداری برای مبارزه با جریانهای ضد دینی کمونیستی، نحلههای التقاطی و … تبدیل شد و با پرورش مجتهدان آگاه به خصوص در آغاز دهه 1340، شهر قم را به مرکز نهضت اسلامی امام خمینی(ره) و قیام در برابر رژیم وابسته پهلوی بدل ساخت.
شکوه و عظمت حوزه علمیه قم، هر سال چشمگیرتر از گذشته در عرصه‌ های مختلف نمود داشته است و پرتو آثار وجودش، افق‌های جدیدی از دورترین نقاط این عالم را در نوردیده است.
این حوزه باشکوه، گذشته از این که بزرگ‌ترین دانشگاه علوم اسلامی است، در رشته ‌های فقه، اصول، حقوق، عرفان، فلسفه، اقتصاد، تفسیر، کلام و … پاسخگوی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و فکری جامعه نیز بوده و هست.


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,143,650