خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 25 اسفند - تبدیل تاریخ ایران به تاریخ مجعول شاهنشاهی (1354 ش)

25 اسفند

تبدیل تاریخ ایران به تاریخ مجعول شاهنشاهی (1354 ش)

محمدرضا پهلوی در جریان افتتاح مجلس دوره بیست‌وچهارم، یکباره کینه‌توزی خود را نسبت به اسلام و ملت مسلمان ایران بر زبان آورد و خواهان از میان بردن آثار و مظاهر ناپسند دوران‌های انحطاط اجتماعی و اخلاقی گردید! و به این ترتیب، شاه، تلویحاً کلیه ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌ها و فساد و زبونی‌های گذشته را به اسلام نسبت داد و اسلام زدایی را تنها راه رسیدن به ترقی و تمدن قلمداد نمود.
از این رو، در پایان سال 1354 ش دو مجلس شورای ملی و سنا در یک اجلاس مشترک تصویب کردند که مبدأ تاریخ ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی تغییر یابد و مردم و سازمان‌های دولتی، موظف شدند تا تاریخ جدید را به کار برند و تاریخ هجری که تاریخی اسلامی و بر اساس هجرت پیامبر اسلام به مدینه است، مورد استفاده قرار نگیرد.
از این پس مقرر شد که تاج‌گذاری کورش هخامنشی در سال 599 قبل از میلاد، مبدأ سال خورشیدی و سرآغاز تاریخ ایران قرار گیرد.
به همین مناسبت، اول سال 1355 هجری خورشیدی، آغاز سال 2535 شاهنشاهی به عنوان سال رسمی کشور اعلام شد.
این عمل با مخالفت علما و تحریم حضرت امام خمینی(ره) مواجه شد.
در نهایت مبدأ تاریخ شاهنشاهی دوام چندانی نیافت و سرانجام در سال 1357 ش به دستور دولت جعفر شریف امامی برچیده شد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,263,722