خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 6 ربیع الاول - مرگ ارغون و ناکامی یهودیان برای براندازی اسلام در ایران(690 ق)

6 ربیع الاول

مرگ ارغون و ناکامی یهودیان برای براندازی اسلام در ایران(690 ق)

مغولان، قومی شجاع، سخت‌کوش، راستگو و از نظر دینی ضعیف و عقب مانده بودند و به نوعی جادوگری و ارواح پرستی که «شمن» نامیده می‌شد، اعتقاد داشتند.
ضعف مبانی فکری این آئین موجب می‌گردید که پس از تشکیل حکومتی وسیع و در برخورد با اقوام و آئین‌های مختلف، به ادیانی چون بودائی، مسیحیت، یهودیت و اسلام روی آوردند.
اما در کمتر از یک قرن، تمامی مغولان حاضر در ایران اسلام آوردند و در نهایت شیعه شدند.

زمانی که ارغون‌خان، پسر اباقاخانِ ایلخان در هشترود آذربایجان به پادشاهی رسید، دربار وی به صحنه تکاپوی یهودیان علیه اسلام تبدیل شد.
او در ابتدای حکومت، خواجه شمس‌الدین جوینی وزیر دانشمند ایرانی را حرمت می‌گذارد و از مشاورت وی بهره می‌برد.
اما پس از مدتی به دلیل تحریک سعدالدوله، دستور قتل او را صادر کرد و سعدالدوله را به وزارت برگزید.
سعدالدوله که یک طبیب یهودی بود، با تکیه بر دانش پزشکی به دربار ایلخان راه یافت و با طراحی توطئه‌ علیه حکما و اندیشمندان مسلمان به مقام وزارت رسید.
سپس تمام مشاغل حساس را به خویشان یهودی خود سپرد.

وی و نزدیکانش، حتی به وسوسه افتادند تا همزمان با کشتار اندیشمندان مسلمان و حذف سرداران مغول، در ایران پادشاهی یهود را برپا کنند.
به همین دلیل سیاست‌ اسلام‌ستیزی و همزمان فروپاشی نظام سیاسی ایلخانی را در پیش گرفتند و ضمن کشتار برخی از علما و فضلا و تخریب مساجد در شهرهای مهم ایران و عراق، کنیسه برپا کردند.
حاصل این سیاست، ظلم و ستم بسیار بر مردم و نارضایتی و نابسامانی وسیع در کشور بود.
در چنینن شرایطی تلاش درباریان نیک‌سیرت مغول برای عزل وی نتیجه نمی‌داد و ارغون گوئی مسحور سعدالدوله شده بود.

ارغون پس از 7 سال حکومت در اواخر عمر گرفتار بیماری سختی شد و سرداران مغول از بیماری وی استفاده کردند و در اول ربیع الاول سال 690 ق سعدالدوله و اطرافیانش را به قتل رساندند.
شش روز بعد ارغون‌ نیز درگذشت.
با مرگ ارغون، دیگر بازماندگان سعدالدوله نیز نتوانستند موقعیت پیشین را به دست آودند.
غازان خان، به سلطنت ایلخانی رسید و پس از مدتی با ارشاد یکی از حکمای مسلمان به نام «سعدالدین خالدی فومنی» اسلام آورد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,177,664