خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 51 - فرمان آزاد کردن آب فرات - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37-هجرى پس از ورود به صحراى صفین براى در اختیار گرفتن آب فرات خطاب به خط شکنان سپاه فرمود)
شامیان با بستن آب شما را به پیکار دعوت کردند.  اکنون بر سر دو راهى قرار دارید: یا به ذلّت و خوارى بر جاى خود بنشینید، و یا شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آب سیراب شوید. پس بدانید که مرگ در زندگى توأم با شکست، و زندگى جاویدان در مرگ پیروزمندانه شماست. آگاه باشید معاویه گروهى از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان مى پوشاند، تا کور کورانه گلوهایشان را آماج تیر و شمشیر کنند.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 48

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,130,539,507