خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 35 - پس از اطلّاع از ماجرای حکمیّت - ترجمه استاد دشتی


و من خطبة له ع بَعْدُ التَحْکیم :

(پس از اطّلاع از ماجراى حکمیّت و نیرنگ عمرو عاص که ابو موسى را فریب داد،
و طبق شروطى که براى حکمیّت قبول کردند عملى نشد امام این خطبه را در سال 37-هجرى ایراد کرد).

1-ضرورت ستایش پروردگار
خدا را سپاس هر چند که روزگار دشوارى هاى فراوان و حوادثى بزرگ پدید آورد.
شهادت مى دهم جز خداى یگانه و بى مانند خدایى نباشد و جز او معبودى نیست،
و گواهى مى دهم محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده اوست.

2-علل شکست کوفیان
پس از حمد و ستایش خدا،
بدانید که نافرمانى از دستور نصیحت کننده مهربان دانا و با تجربه،
مایه حسرت و سرگردانى و سرانجامش پشیمانى است.
من رأى و فرمان خود را نسبت به حکمیّت به شما گفتم،
و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم.
(اى کاش که از قصیر پسر سعد اطاعت مى شد)  ولى شما همانند مخالفانى ستمکار،
و پیمان شکنانى نافرمان،
از پذیرش آن سرباز زدید،
تا آنجا که نصیحت کننده در پند دادن به تردید افتاد،
و از پند دادن خوددارى کرد،
داستان من و شما چنان است که برادر هوازنى سروده است: «در سرزمین منعرج،
دستور لازم را دادم امّا نپذیرفتند،
که فردا سزاى سرکشى خود را چشیدند.
»


(پس از اطّلاع از ماجراى حکمیّت و نیرنگ عمرو عاص که ابو موسى را فریب داد، و طبق شروطى که براى حکمیّت قبول کردند عملى نشد امام این خطبه را در سال 37-هجرى ایراد کرد).
1-ضرورت ستایش پروردگار
خدا را سپاس هر چند که روزگار دشوارى هاى فراوان و حوادثى بزرگ پدید آورد. شهادت مى دهم جز خداى یگانه و بى مانند خدایى نباشد و جز او معبودى نیست، و گواهى مى دهم محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده اوست.
2-علل شکست کوفیان
پس از حمد و ستایش خدا، بدانید که نافرمانى از دستور نصیحت کننده مهربان دانا و با تجربه، مایه حسرت و سرگردانى و سرانجامش پشیمانى است. من رأى و فرمان خود را نسبت به حکمیّت به شما گفتم، و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم. (اى کاش که از قصیر پسر سعد اطاعت مى شد)  ولى شما همانند مخالفانى ستمکار، و پیمان شکنانى نافرمان، از پذیرش آن سرباز زدید، تا آنجا که نصیحت کننده در پند دادن به تردید افتاد، و از پند دادن خوددارى کرد، داستان من و شما چنان است که برادر هوازنى سروده است: «در سرزمین منعرج، دستور لازم را دادم امّا نپذیرفتند، که فردا سزاى سرکشى خود را چشیدند.»


بدون متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه عربی مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 39نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 39

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,866,205,148