خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 95 - دوران جاهلیّت و نعمت بعثت - ترجمه استاد دشتی


 ص 179
خدا پیامبر اسلام را به هنگامى مبعوث فرمود که مردم در حیرت و سرگردانى بودند، در فتنه ها به سر مى بردند، هوى و هوس بر آنها چیره شده، و خود بزرگ بینى و تکبّر به لغزش هاى فراوانشان کشانده بود، و نادانیهاى جاهلیّت پست و خوارشان کرده، و در امور زندگى حیران و سرگردان بودند، و بلاى جهل و نادانى دامنگیرشان بود. پس پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) در نصیحت و خیرخواهى نهایت تلاش را کرد، و آنان را به راه راست راهنمایى، و از راه حکمت و موعظه نیکو، مردم را به خدا دعوت فرمود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 95

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,635,537