خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 9 - شناخت طلحه و زبیر - ترجمه استاد دشتی


شناخت طلحه و زبیر (و اصحاب جمل)
چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند، اما کارى از پیش نبردند و سر انجام سست گردیدند ولى ما این گونه نیستیم، تا عمل نکنیم، رعد و برقى نداریم، و تا نباریم سیل جارى نمى سازیم.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 15

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,956,504,297