خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 80 - تفاوت زنان و مردان - ترجمه استاد دشتی


ص 129
(پس از جنگ جمل و فرونشاندن شورش بصره در سال 36-هجرى ماه جمادى الثّانى در مسجد شهر بصره فرمود):
1-بیان تفاوت هاى زنان و مردان
اى مردم همانا زنان در مقایسه با مردان، در ایمان، و بهره ورى از اموال، و عقل متفاوتند،
اما تفاوت ایمان بانوان، بر کنار بودن از نماز و روزه در ایّام «عادت حیض» آنان است، و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است، و علّت تفاوت در بهره ورى از اموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان است.
2-مدّیریت خانوادگى
پس، از زنان بد، بپرهیزید و مراقب نیکانشان باشید، در خواسته هاى نیکو، همواره فرمانبردارشان نباشید، تا در انجام منکرات طمع ورزند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 63

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,942,022