خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 8 - وادار ساختن معاویه به بیعت - ترجمه استاد دشتی


(نامه به جریر بن عبد الله بجلى، فرستاده امام به سوى معاویه در سال 36 هجرى)
وادار ساختن معاویه به بیعت
پس از نام خدا و درود هنگامى که نامه ام به دستت رسید، معاویه را به یکسره کردن کار وادار کن، و با او برخوردى قاطع داشته باش. سپس او را آزاد بگذار: در پذیرفتن جنگى که مردم را از خانه ها بیرون مى ریزد، یا تسلیم شدنى خوار کننده، پس اگر جنگ را برگزید، امان نامه او را بر زمین کوب، و اگر صلح خواست از او بیعت بگیر، با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 294

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,095,909,385