خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 72 - نحوه درود فرستادن بر پیامبر ص - ترجمه استاد دشتی


(مردم را آموزش داد تا چگونه بر پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) درود فرستند)
1-ویژگى هاى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
بار خدایا اى گستراننده هر گسترده، و اى نگهدارنده آسمان ها، و اى آفریننده دل ها بر فطرت هاى خویش: دل هاى رستگار و دل هاى شقاوت زده. گرامى ترین درودها و افزون ترین برکات خود را بر محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده ات اختصاص ده، که خاتم پیامبران گذشته، و گشاینده درهاى بسته و آشکار کننده حق با برهان است. دفع کننده لشکرهاى باطل، و درهم کوبنده شوکت گمراهان است، آن گونه که بار سنگین رسالت را بر دوش کشید، و به فرمانت قیام کرد، و به سرعت در راه خشنودى تو گام برداشت، حتّى یک قدم به عقب برنگشت، و اراده او سست نشد، و در پذیرش و گرفتن وحى، نیرومند بود، حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود، و در اجراى فرمانت تلاش کرد تا آنجا که نور حق را آشکار، و راه را براى جاهلان روشن ساخت، و دل هایى که در فتنه و گناه فرو رفته بودند هدایت شدند. پرچم هاى حق را بر افراشت.                       
 ص 123
و احکام نورانى را بر پا کرد، پس او پیامبر امین، و مورد اعتماد، و گنجینه دار علم نهان تو، و شاهد روز رستاخیز، و بر انگیخته تو براى بیان حقائق، و فرستاده تو به سوى مردم است.
2-دعا براى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
پروردگارا براى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) در سایه لطف خود جاى با وسعتى بگشاى، و از فضل و کرمت پاداش او را فراوان گردان. خداوندا کاخ آیین او را از هر بنایى برتر و مقام او را در پیشگاه خود گرامى تر گردان و، نورش را کامل گردان، و پاداش رسالت او را پذیرش گواهى و شفاعت و قبول گفتار او قرار ده، زیرا که داراى منطقى عادلانه، و راه جدا کننده حق از باطل بود. بار خدایا بین ما و پیغمبرت در نعمت هاى جاویدان، و زندگانى خوش، و آرزوهاى بر آورده، و خواسته هاى به انجام رسیده، در کمال آرامش، و در نهایت اطمینان، همراه با مواهب و هدایاى با ارزش، جمع گردان .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 59 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 60

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,171,451